Regulamin MTB Kamieńsk Junior

Cele imprezy:

 • Wspieranie i popularyzowanie imprez rowerowych dla dzieci w województwie łódzkim, w szczególności na terenie powiatu radomszczańskiego, w tym Gminy Kamieńsk.
 • Zachęcanie do aktywnego, zdrowego i sportowego trybu życia najmłodszych mieszkańców województwa łódzkiego, w szczególności mieszkańców Gminy Kamieńsk.
 • Uatrakcyjnienie oferty imprez sportowych dla dzieci na terenie Gminy Kamieńsk.
 • Promocja Góry Kamieńsk jako miejsca do aktywnego wypoczynku.

Organizator:

 • inesSport Agnieszka Wolska – Sobecka

Termin, trasa i miejsce:

– MTB Kamieńsk Junior odbędzie się w dniu 27 lipca 2024 roku

– Start i meta zlokalizowane będą na terenie OSIR Góra Kamieńsk

– Trasa wytyczona będzie po duktach leśnych – dystans ~6 km

Kategorie:

Wyścig rozegrane zostanie w czterech kategoriach z podziałem na chłopców i dziewczynki:

 • Kategoria Junior 1 – od 7 do 8 lat (rok ur. 2016-2017)
 • Kategoria Junior 2 – od 9 do 10 lat (rok ur. 2014-2015)
 • Kategoria Junior 3 – od 11 do 12 lat (rok ur. 2012-2013)
 • Kategoria Junior 4 – od 13 do 14 lat (rok ur. 2010-2011)

Zasady uczestnictwa:

 • Zgłoszenia do wyścigu odbywać się będą poprzez stronę www.mtbkamiensk.pl do wyczerpania limitu 50 zawodników.
 • Rodzic/opiekun zgłaszający dziecko do wyścigu musi posiadać konto na stronie www.zapisy.inessport.pl oraz w zakładce „moje konto” dodać dane dziecka (dzieci), które będzie zgłaszał do wyścigu.
 • Zgłoszenia do wyścigu dla dzieci zostaną uruchomione w dniu 18 czerwca 2024 roku
  o godzinie 18:00 i będą przyjmowane tylko i wyłącznie za pośrednictwem serwisu www.zapisy.inessport.pl
 • Termin zgłoszeń internetowych na stronie www.mtbkamiensk.pl upływa w dniu 21 lipca 2024 roku lub po wyczerpaniu się limitu miejsc.
 • Przyporządkowanie dziecka do odpowiedniej kategorii wiekowej następuje automatycznie, w związku z tym rodzice/opiekunowie prawni proszeni są o prawidłowe podawanie daty urodzenia dziecka, która będzie weryfikowana w biurze zawodów.
 • Każdy uczestnik wyścigu jest zobowiązany do jazdy w kasku i na sprawnym rowerze bez wspomagania elektrycznego
 • W wyścigu dla dzieci pobierana będzie opłata startowa w wysokości 35,00 zł (online). W przypadku wolnych miejsce będzie możliwość zapisania się w dniu zawodów – opłat startowa 50 zł
 • Opłatę startową należy uiścić wyłącznie za pośrednictwem portalu internetowego Przelewy24.
 • Po dokonaniu zgłoszenia, system przekierowuje na stronę Przelewy24, przez którą należy dokonać opłaty startowej.
 • Płatności można dokonać również po zalogowaniu w serwisie zapisy.inessport.pl – zakładka moje konto – płatności.
 • Opłaty startowe następują on-line jako finalizacja zgłoszenia uczestnictwa.
 • Za dziecko zgłoszone uważa się dziecko, za które rodzic/opiekun prawny wypełnił i przesłał formularz zgłoszeniowy oraz dokonał opłaty startowej.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminy realizacji przelewów bankowych
  i pocztowych.

Biuro zawodów:

 • Odbiór numerów startowych dla dzieci będzie możliwy w dniu 27 lipca 2024 r. 09:00 – 09:40.
 • Każdy rodzic/opiekun w celu odbioru numeru startowego dziecka będzie musiał przyjść do biura zawodów z wydrukowaną i podpisaną kartą zgłoszeniową, która zostanie udostępniona mu w panelu administracyjnym na stronie zapisów najpóźniej na 3 dni przed zawodami. Kartę zgłoszeniową należy wydrukować z konta na stronie zapisy.inessport.pl – po zalogowaniu należy wejść w zakładkę moje konto – nadchodzące wydarzenia – pobierz kartę zgłoszeniową.
 • W momencie zapisów (weryfikacji w biurze zawodów) oraz podczas wyścigu obecność rodzica lub opiekuna prawnego jest obowiązkowa.
 • W momencie zapisów (weryfikacji w biurze zawodów) należy posiadać dokument potwierdzający wiek dziecka (dowód, legitymację szkolną lub książeczkę zdrowia dziecka).
 • Rodzice lub opiekunowie biorą pełną odpowiedzialność za dziecko.

POMIAR CZASU:

 • Pomiar czasu odbędzie się za pomocą chipów w numerach startowych.
 • Podczas wyścigu zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane w pozycji poziomej z przodu na kierownicy Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości bądź jego modyfikacja, zmiana pozycji mocowania, zaginanie na kierownicy, jest zabroniona i wiąże się z możliwością dyskwalifikacji zawodnika.
 • Brak prawidłowo zamocowanego numeru startowego z chipem do pomiaru czasu na kierownicy będzie równoznaczny z dyskwalifikacją zawodnika.
 • Nieuwzględnienie zawodnika w wynikach wyścigu wynikające z błędnie przytwierdzonego numeru z chipem nie stanowi podstawy do protestu.
 • W przypadku umieszczenia numeru startowego w innym miejscu, bądź jego zasłonięcia, jakiekolwiek uwagi do wyników będą od razu odrzucane.
 • Brak numeru z chipem będzie równoznaczny z dyskwalifikacją zawodnika.
 • Do klasyfikacji generalnej liczy się czas brutto.

Świadczenia dla uczestników:

 • numer startowy z chipem
 • pamiątkowy certyfikat po ukończeniu zmagań,
 • poczęstunek na mecie,
 • bilet na zjazd torem turbingowym w dniu wyścigu na terenie OSIR Góra Kamieńsk
 • opiekę medyczną w czasie trwania wyścigu.

Starty i Klasyfikacje:

 • Start o godzinie 10:00 będzie odbywał się z podziałem na roczniki: I sektor – Junior 4 (2010-2011), II sektor – Junior 3 (2012-2013), III sektor – Junior 2 (2014-2015) oraz IV sektor – Junior 1 (2016-2017). Sektory startują co minutę. Po starcie ostatniego sektora z linii startu mogą ruszyć na trasę rodzice/opiekunowie celem asekuracji swoich dzieci. Jednakże zakazuje się wyprzedania zawodników na całej trasie. Rodzice/opiekunowie muszą jechać w kaskach, brak kasku będzie jednoznaczny z dyskwalifikacją dziecka z wyścigu.
 • za zajęcie miejsca 1 – 3 w poszczególnych kategoriach, z podziałem na dziewczynki i chłopców, otrzymają pamiątkowe „dyplomy”.

Postanowienia końcowe:

 • Niniejszy regulamin stanowi jedynie załącznik do regulaminu wyścigu MTB Kamieńsk, który jest obowiązujący dla wszystkich startujących w 4. MTB Kamieńsk.
 • Wyścigi dla dzieci nie upoważniają do ubiegania się o nagrody za osiągnięcia sportowe.